Πελάτης από την επίσκεψη της Κύπρου οι εγκαταστάσεις μας, το Μάιο του 2019

April 30, 2019
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Πελάτης από την επίσκεψη της Κύπρου οι εγκαταστάσεις μας, το Μάιο του 2019

Το Μάιο, οι πελάτες από Pavlos Zenonos & Sons Ltd (ΟΜΆΔΑ PZ) Κύπρος, που έχουν ενδιαφέρει για το ρόλο διαμορφώνοντας τη μηχανή επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις μας, συζητάμε τις τεχνικές και εμπορικές λεπτομέρειες μηχανών, και έπειτα παίρνουμε μια φωτογραφία από κοινού.